Teknolojinin gücüne güvenenler için kaynak

Girişimcilere Muhasebeci Seçme Rehberi

İşletmenin sektörü ne olursa olsun iş planlarının olası getirileri de ne kadar kârlı ve ne kadar yüksek olursa olsun hesaplar doğru tutulmadığı sürece...

Vergi Borcu Nasıl Sorgulanır ve Nasıl Ödenir?

Öncelikle en önemli giriş yapısı e-devlet sistemidir. E-devlet sistemi içinde yer alan Gelir İdaresi Başkanlığı sitesi üzerinden vergi borcunu sorgula...

Fatura Hakkında Bilinmesi Gereken 9 Şey

Türkiye’de Maliye Bakanlığı’nın koymuş olduğu kurallar doğrultusunda işletmeler, verdikleri hizmet ya da sattıkları mal karşılığında müşterilerine bor...

Güven Damgası Nedir?

Bilindiği üzere internet dünyası sahtekarlık ve tehlike konularında pek çok örnekle dolu. Şirketler, güvenlik kurumları ve de devletler bu konu üzerin...

Bilinmesi Gereken Ekonomi Terimleri Nelerdir?

Tüketici fiyatı endeksi olarak bildiğimiz TÜFE, bir tipik tüketicinin satın almış olduğu belirli bir hizmet ve ürün grubunun fiyatlarında ortalama değ...

Sigorta Primi Nedir ve Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primleri, sigortanın branşına göre farklılık göstermektedir. Bunun hesaplaması yapılırken de bazı kriterler dikkate alınır ve o şekilde belirl...

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetini Hangi İşletmeler Almak Zorunda?

2012 senesinin Haziran ayında Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işletmeler için İş Sağlığı ve Güvenliğine dair pe...

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nasıl ve Nereden Alınır?

Kurumlar ya da şahıslar, dönem bazlı olarak kazançları üzerinden ödeyecekleri verginin tutarını beyan etmekle yükümlü olurlar. Vergi beyanı, mali müşa...

Ticari E-Fatura ile Temel E-Fatura Nedir ve Farkları Nelerdir?

E-fatura mükellefleri fatura kesmeye başlamadan önce iki kavram hakkında bilgi sahibi olmalılardır. Bunlar ticari e-fatura ve temel e-fatura kavramlar...

Şirketlerin Adres Değişiklikleri Nasıl Yapılır?

Ticari işletmelerin; belirli sebepler nedeniyle iş yerlerini başka bir bölgeye veya illere taşımaları, bu değişikliği belirli kurumlara bildirme zorun...

Pazaryeri Entegrasyonu E-Ticaret Siteleri İçin Gerekli midir?

Pazaryeri entegrasyonları hakkında e-ticarette bütünü oluşturan parçalardan birisidir diyebiliriz. Markalar, pazaryeri entegrasyonları ile e-ticaret s...

Ön Muhasebede Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? TS Ofis

Ön muhasebe işleminde; şirketin veya kurumun banka hesapları, gelen çek ve senetler, müşteri hesaplarının takibi ile stok takibi gibi unsurlarda kısa ...

İleti Yönetim Sistemi Nedir? Zorunlu Mudur? Nasıl Başvurulur?

Dijital ortamda alınmış olan izinlerin saklanması ve arşivlenmesi, belgelerin güvenliği ile gizliliğinin sağlanması, gerektiği zaman arşivden çıkartıl...

NACE Kodu Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Öğrenilir? TS Ofis

NACE kodu bir kodlama sistemidir. NACE kodu, ekonomik faaliyetler ile alakalı olarak istatistik üretilmesi ve bunların yayılması adına Avrupa’da bir b...

İşletme Gideri Ne Demektir ve Nasıl Hesaplanır? TS Ofis

İşletme giderleri kavramı, iş yerlerinin tüm çalışmalarında kullandıkları hizmet ile ürün kalemlerinin maliyetini meydana getiren giderlerdir.

Teknolojinin gücüne güvenen İşletmelere Ücretsiz Kullan