Vergi Levhası Nasıl Alınır

Vergi Levhası Nasıl Alınır

Vergi levhası alması gereken kişiler ?

Kurum vergilerinde;
Gelir vergilerinde;
 • Ticari gelir sahipleri
 • Zirai gelir sahipleri yani Gelir Vergisi Kanunu'nun 52. madde 6. fıkrasında sözü geçen yazıhaneleri açan kişiler
 • Serbest meslekle uğraşan kişiler

vergi levhasını bulundurma zorunluluğu vardır.

Vergi levhası alımı nasıl olmaktadır ?

Kurumlar ve gelir vergi beyannamelerini vermeleri ardından gelir ve kurumlar vergisine sahip mükellefler, vergi levhasını Gelir İdaresi Başkanlığı sözü edilen beyannamelerde verilen bilgiler dahilinde bilgi işletim sistemi aracılığı ile mükellefin kendine ait olan vergi dairesi hesabına hazırlandıktan sonra gönderilmektedir.

Vergi levhalarının mutlaka olması gereken yerler nerelerdir ?

 • Şubelerde
 • Merkezlerde
 • Satış mağazalarında
 • Taşıt işletmelerinde ve ayrıca kendine ait taşıtların içerisinde daha sonra sorulma ve kontrol edilmesine karşın bulundurulmalıdır. Bu tür araçlar ücret ile yolcu ve eşya taşınması gerektiğinde kullanılan araçlarda olması gerekir ancak diğer mükellefiyet sahibinin diğer araçlarında olmasına gerek yoktur.
 • Alım satım işlerinde çiftçilere doğrudan ya da dolaylı şekilde zirai olayları tedbirli bir biçimde yürütmek için açılan yazıhanelerde bulunması zorunludur.

Bu tür işletmelerin bulundurması zorunlu olması yanında eğer iş merkezinde birden çok kat ya da reyon olması durumunda her biri için ayrı vergi levhası çıkartılıp, her katta bulundurulması da gerekmektedir. Böyle işletmeler birden çok yerde kullanacağı vergi levhasını internet vergi dairesi aracılığı ile ihtiyaç duyulduğu kadar çıkartılmasına olanak sağlamaktadır.

Alınacak vergi levhası kim tarafından onaylanmalıdır ?

Sıkıntı yaşamamak isteyen mükellefiyet sahipleri vergi dairelerine giderek meslek mensupları tarafından onaylanarak alınmalıdır. Ancak teknolojinin gelişi ile bazı devlet işleri de kolaylıkla yol çekmeden internet üzerinden yapılabilinmektedir. İnternet vergi dairesi ile vergi levhası temin edilmektedir ama insanlar onaylı olup olmadığını anlayabilmesi için de onay kodu her vergi levhası için verilmektedir ve bu da o levhanın onayı olmaktadır.

Vergi levhası üzerinde olması gereken bilgiler nelerdir ?

Mükellefin adı ve soyadı, ticaret unvanı, iş yerinin adresi, vergi kimli numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi türü, işe başlanılan tarih, faaliyet kodu ve türü, faaliyet durumu, Beyan edilmiş son 3 yılı için tahakkuk eden vergiler ve en önemlisi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet ortamındaki verilen onay kodu olmalıdır.

Vergi levhası alınınca asmak gerekiyor mu ?

6111 sayılı Kanunda 82. maddesinde, VUK'un 5. maddesinin içerdiği gibi şubelere, merkezlere, satış mağazalarına mükelleflerin göre bileceği şekilde asılması ibaresi kaldırılıp sadece bulundurması, alması zorunlu hale getirilmiştir.

Değişen bilgiler olduğunda vergi levhasına yeniden nasıl tanımlanır ?

İş yerinin adresinin, mükellefin ticari unvanının, bağlı olunan vergi dairesi, faaliyet türünün değişime uğraması ya da faaliyet kodunun değişmesi durumunda teknolojini gelişimi ile internet vergi dairesine girip gerekli bilgiler tekrar düzenlendikten sonra kendisi yeniden ihtiyacı dahilinde çıkarabilmektedir ve yeni vergi levhasının bulundurulması gerekmektedir.

Vergi levhasının bulundurulmaması sonrası ne gibi sorunlarla karşılaşılır ?

Belirli kriterlere sahip olan kuruluşlar vergi levhası bulundurması zorunlu olduğu halde denetim zamanı bu belgenin olmaması sonrası 442 sıra nolu VUK Genel Tebliğe göre 2017 yılında 210 TL ceza ödemesi gerekmektedir ve bu ödeme ardından bulundurması gerekmektedir.

Sahip olunan vergi levhalarına nereden ulaşılabilinmektedir ?

Daha çabuk ve kolay olarak internet üzerinden iki farklı yöntem ile ulaşma imkanı sunulmaktadır. E-devlet üzerinden ya da İnternet Vergi Dairesi üzerinden güncellenmiş vergi levhasına ulaşılmaktadır.

Teknolojinin gücüne güvenen İşletmelere 20 GÜN ÜCRETSİZ DENE

En yeni blog paylaşımlarımız

Vergi Levhası Sorgulama
 • 23 / 11
 • 2018

Vergi Levhası Sorgulama

Vergi levhası, Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, vergi tarhına esas olan kazanç tutarlarını ve buna denk gelen vergi miktarlarını göstermektedir...

Fatura Nasıl Kesilir?
 • 27 / 6
 • 2018

Fatura Nasıl Kesilir?

Satışı gerçekleştirilen mal ya da hizmet ile ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı belgeye "fatura" denir. Fatura aynı zamanda "ticari belge" olarak tanımlanır. Bunun ne...

Gider Pusulası Nasıl Kullanılır?
 • 23 / 5
 • 2018

Gider Pusulası Nasıl Kull...

Gider Pusulası Nasıl Kullanılır ? Gider pusulası nedir sorusunun cevabı basit bir şekilde; ticari bir belge olarak yanıtlanabilir. Bu belge üzerinde bazı bilgiler yer alı...