Teknolojinin gücüne güvenenler için kaynak

Stok Yönetimi Nedir? Nasıl Yapılır?

Stok, bir firmanın üretimini devam ettirebilmesi için elinde bulundurduğu, hammaddeler, mamuller ve varlıklardır. Buna paralel olarak stok tutmak da ü...

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Borçlar hukukunda, belirli bazı şartlar dâhilinde zarara sebebiyet verenlerin bu borçlardan doğan yükümlülükleri ile ilgili bir kavram olan müteselsil...

İcra Dosyası Nasıl Kapanır?

Alacaklı kişi borçlu olan kişiden alacağını alamadığı durumlarda uzlaşma sağlamak ister. Fakat alacaklının kendi istediği koşullarda gerçekleşmezse, a...

İş Güvencesi Nedir?

İş güvencesi hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren baştan aşağı bir tanımı ifade etmektedir. Burada amaç işçi haklarını gözetmek olsa da işveren açı...

E-Tahsilat Nedir Nasıl Yapılır?

Günümüzde gelişen teknoloji artan rekabet şirketleri bu değişime ayak uydurmaya mecbur bırakmıştır. Bir şirketin ya da işletmenin en önemli kaynağı na...

Amortisman Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kurumlarda, işletmelerde firmalarda kullanılan ve hizmet alanına göre çeşitli ve farklı malzemeler, cihazlar, masa, sandalye, teknik ürünler ve dahası...

Ticari Sicil Kaydı Nedir? Nasıl Yapılır?

Herhangi bir işletme veya şirket kurmak istiyorsanız öncelikli olarak da işletmenin resmi işlemlerini düzenlemeniz gerekmektedir. Her işletmeye özel h...

Dijital Muhasebe Nedir?

Djital muhasebe nedir avantajları ve dezavantajları nelerdir. Gelen yenilikler meslek tanımları gibi dijital muhasebe hakkında tüm veriler burada.

Vergi Çeşitleri Nelerdir

Vergi nedir; kamunun ihtiyacı olan hizmetleri karşılamak amacı ile kişi ya da kuruluşlardan vergi kanunları esaslarına dayanılarak toplanan paradır. V...

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Para konusunda yapılan kesintiler anlamına gelen tevkifat, vergi söz konusu olduğunda, vergilerle ilişkin, vergiler üzerinde kesinti yapmak anlamına g...

Sanal Pos Nedir? Nasıl Kullanılır?

Sanal POS uygulamalarının güvenli olup olmadığı en sık tartışılan konulardan biri. Öncelikle Sanal POS uygulamalarında ödemenin nasıl gerçekleştiğini ...

Vergi Levhası Sorgulama

Vergi levhası, Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir belgedir. Bu belge, vergi tarhına esas olan kazanç tutarlarını ve buna denk gelen vergi miktarl...

Gelir Gider Takibi En Kolay Nasıl Yapılır?

Gelir gider takibini en kolay şekilde yapabilmek için kağıt, excell ve benzeri karışık dosyalardan kurtulmak gerekir. Bu tarz dosyaların zaman kaybı y...

E-Arşiv Faturası Kullanmanın Ayrıcalıkları Nelerdir?

E-Fatura sistemine geçildikten sonra müşteriler kağıt faturadan kurtulmak ister. Kağıt faturadan kurtulabilmek için de E-Arşiv faturası sistemine geçi...

E-Fatura Kullanmanın Ayrıcalıkları Nelerdir?

Elektronik fatura sistemine geçenlerin sahip olduğu en büyük ayrıcalık, sistematik bir şekilde fatura işlemlerini yapabilmeleridir. Fatura işlemlerini...

Teknolojinin gücüne güvenen İşletmelere Ücretsiz Kullan