Gelir Tablosu Nedir?

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu, herhangi bir işletmenin belirli bir dönemindeki gelir ve giderleri ayrıntılı bir şekilde gösteren tablodur.

Bu tabloda dönem boyunca gerçekleştirilen tüm mali hareketler tablo üzerinde sütunlar halinde sunulur. Bu sayede belirli bir işletmenin gidişatı hakkında bilgi edinmek gerektiği zaman, gelir tablosu faydalanılabilecek en iyi kaynak niteliğindedir.

Bu bağlamda, gelir tablosundan faydalanılarak;

 • Şirketin gelecek planlaması daha doğru bir şekilde yapılabilir,
 • Şirketin geleceğe dair satış ve pazarlama politikaları net bir şekilde belirlenebilir,
 • Şirketin geçmişte izlediği politikaların ne denli işe yaradığı gözlemlenebilir,
 • Şirketin geçmiş, mevcut mali durumu görülebilir ve gelecekteki mali durum için ön tahmin yapılabilir,

Sonuç olarak gelir tablosu bir işletme modeli için olmazsa olmaz niteliğinde bir finansal tablodur.

Gelir Tablosunda Net Kar ve Zarar Görüntülenebilir Mi?

Gelir tablosuna bakılarak bir işletmenin belirli bir dönem içerisindeki net kar ya da zararı görülebilir. Nitekim bu tablo "gelirler" ve "giderler" olmak üzere iki tür mali hareketi göstermektedir. Bu sayede işletmenin gidişatını ve mevcut kar, zarar durumunu gözlemlememiz de mümkün olmaktadır.

Basit bir tanım ile; gelirlerin, giderlerden yüksek olması durumunda "kar" ya da tam tersi giderlerin gelirlerden daha yüksek olması durumunda ise ortaya çıkan değer "zarar" olarak tanımlanır.

Kar veya zarar durumu ile ilgili daha anlaşılır bir örnek sunacak olursak; bir şirketin yıllık geliri 3,000,000 TL, gideri ise 1,000,000 TL olursa bu durumda 2,000,000 TL kar ortaya çıkacaktır ki bu da gelir tablosunda ilgili sütunda net bir şekilde görülebilecektir.

Gelir tablosunun çeşitleri vardır. Bu çeşitleri hesap tipi ve rapor tipi olmak üzere iki ana başlık altında ifade edebiliriz. Biçimsel olarak değişkenlik gösterseler de, gelir tablolarının hepsi aynı esaslara bağlı kalarak hazırlanır. Bu tabloların biçimsel olarak değişkenlik göstermesinin nedeni ise işletmenin faaliyet alanı ve amacı doğrultusunda en iyi analizi yapabilmesidir.

Gelir Tablolarının Hazırlanmasında Hangi Esaslar Baz Alınır?

Bir gelir tablosunun hazırlanmasında standart olarak baz alınan bazı esaslar söz konusudur. Bu esaslar bir gelir tablosunun temel yapısını oluşturabilmesinde önemlidir.

Gelir tablosu kalemleri;

 • Brüt satış karı - Bu kalemde faaliyet giderleri ele alınmaktadır. Bu giderler üç ana grupta ifade edilir. Bunlar; araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama ve satış giderleri ve genel yönetim giderleridir. Her birisi eksi olarak yansır.
 • Faaliyet karı - Bu kalemde ise üç ana kategori altındaki kar ya da zararlar ele alınır. Buna göre; diğer faaliyetlerden olağan gelir, gider ve kar, zarar durumları yansıtılmaktadır. Bununla beraber finansman giderleri, uzun ve kısa vadeli borçlanma giderleri de yine bu kalem altında ele alınan başlıca değerler gruplarıdır.
 • Net kar ya da zarar

Gelir tablosunun hazırlanmasında esas alınan kriterler ise mali tablolar ilkeleridir. Bu ilkelerin genel olarak temeli ise; satış, gelir, satış maliyeti, gider, kar ve zarar mali hareketleri ile ilgili değerlerin belirli bir döneme ait sonuçlarının belirli sınıflar halinde izah edilmesini sağlamaktır.

Bu aynı zamanda bir çeşit raporlandırma biçimi olarak da kabul edilebilir. Nitekim bu tablo üzerinde yer alan bilgiler aynı zamanda ilgili işletmenin mevcut durumunun rapor halinde yansıtılması ve bu sayede üst düzey yöneticilerin rolünü yerine getirerek, satış ve pazarlama politikaları ile ilgili kararlar alması mümkün olmaktadır. Tablo hazırlanan esaslar doğrultusunda gerçekliği yansıtmaktadır. Bu nedenden dolayı üst düzey işletme politika faaliyetlerinde baz alınabilmektedir.

Teknolojinin gücüne güvenen İşletmelere 20 GÜN ÜCRETSİZ DENE

En yeni blog paylaşımlarımız

Tevkifatlı Fatura Nedir?
 • 31 / 12
 • 2018

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Para konusunda yapılan kesintiler anlamına gelen tevkifat, vergi söz konusu olduğunda, vergilerle ilişkin, vergiler üzerinde kesinti yapmak anlamına gelmektedir. Bu kesin...

Gelir Gider Takibi En Kolay Nasıl Yapılır?
 • 4 / 11
 • 2018

Gelir Gider Takibi En Kol...

Gelir gider takibini en kolay şekilde yapabilmek için kağıt, excell ve benzeri karışık dosyalardan kurtulmak gerekir. Bu tarz dosyaların zaman kaybı yaşatması ve belli ba...

Tahsilat Süreci Nasıl Hızlandırılır?
 • 2 / 11
 • 2018

Tahsilat Süreci Nasıl Hız...

Birçok işletme, tahsilat işlemini nasıl hızlandırması gerektiğini bilmemektedir. Bu yüzden tahsilat esnasında bazı problemler oluşmakta ve şirketler ödeme beklediği için ...